english   deutsch  

Zakres działalności

Główna działalność Kancelarii to:
  • doradztwo podatkowe w warszawie, kraju i za granicą, zakres terytorialny obejmuje głównie obszar unii europejskiej, jednak w wyjątkowych przypadkach może dotyczyć innych krajów
  • kompleksowa pomoc podatkowa w czasie, gdy następuje kontrola Urzędu Skarbowego
  • kompleksowa pomoc gdy następuje problem z Urzędem Skarbowym lub Urzędem Kontroli Skarbowej
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  • wydawanie opinii podatkowych
  • reprezentacja podatników przez organami podatkowymi oraz przed Sądami Administracyjnymi
  • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu z zakresu sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.Copyright © Alicja Nowak